fbpx
19 lis

ADHD i ADD u młodzieży a wyniki w nauce

ADHD i ADD u młodzieży a wyniki w nauce

ADHD i ADD u młodzieży a wyniki w nauce

Choć mówiąc o zaburzeniach koncentracji uwagi u dzieci, bardzo często wymienia się ADHD, w praktyce jest to tylko uproszczenie i słowo klucz dla innych zaburzeń. Warto wyjść tutaj od wytłumaczenia, czym tak właściwie jest ADHD, a jakie cechy przejawia, chociażby ADD. Mimo że mają wiele wspólnego, dzieli je bowiem również szereg różnic.

  • ADD (Attention Deficit Disorder) to zaburzenie koncentracji uwagi, z którym mamy do czynienia w przypadku stanu neurologicznego, któremu towarzyszą objawy słabej pamięci operacyjnej oraz nieuwagi. ADD dotyka zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, a często przejawia się w tendencji do roztargnienia czy gubienia różnych przedmiotów.
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) znane też jako zaburzenia hiperkinetyczne to z kolei zespół nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwości oraz impulsywności. Wyróżnia się 3 podtypy ADHD – z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej lub też mieszany, w którym występują zarówno typowe zaburzenia uwagi, słaba kontrola impulsów, jak i nadmierna aktywność.

Zasadnicza różnica między ADD a ADHD zasadza się na symptomach. O ile główne z nich – nieuwaga oraz trudność w kontrolowaniu emocji są cechą wspólną obu zaburzeń, ADHD charakteryzuje również trzeci, kluczowy do tego, aby o nim mówić objaw – hiperaktywność.

Wpływ zaburzeń koncentracji uwagi na szkolne wyniki

Jak się okazuje, to właśnie trudności z koncentracją są jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w nauce. W przypadku ADHD objawiają się one na współ z nadpobudliwością ruchową, która przyjmuje formę utrudniania nauczycielom prowadzenia lekcji, np. poprzez gadatliwość, wyrywanie się do odpowiedzi czy wiercenie się w ławce. Ponieważ młodzież z ADHD bardzo łatwo wytrącić z uwagi, szybko traci ona zainteresowanie konkretnym tematem, nie potrafiąc rozwiązać do końca zadania bądź też przeczytać zadanego fragmentu tekstu. Jako że symptomy ADHD są coraz lepiej rozpoznawalne – czy to przez rodziców, czy nauczycieli – osoby zmagające się z tym zaburzeniem mają szansę na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym, poddając się odpowiedniemu leczeniu (np. psychoterapii, farmakoterapii).

Nastolatkowie borykający się z ADD są diagnozowani znacznie rzadziej. Zwykle są niepozorni, grzeczni oraz wydają się mniej zdolni, mając problem w nauce różnych przedmiotów. Z uwagi na swoje problemy pracują wolniej niż pozostali, a przy tym nie umieją skupić się na tym, co mówi nauczyciel, przez co bardzo szybko robią sobie trudne do nadrobienia zaległości. Często obawiają się krytyki ze strony nauczyciela (nie prosząc go o wsparcie), wykazują brak motywacji oraz nadwrażliwość emocjonalną.

Co ciekawe, zarówno u młodzieży z ADD, jak i ADHD mogą występować zaburzenia towarzyszące – dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia. Odpowiednio: trudności w czytaniu i pisaniu, problemy z czytelnym pisaniem oraz zaburzenia zdolności wykonywania działań arytmetycznych.

Jak wspierać w nauce młodzież z ADD i ADHD?

Nie każda szkoła ma możliwość prowadzenia osobnych klas dla uczniów z deficytem uwagi. Tym, co można zrobić, jest na pewno uświadamianie nauczycieli na temat powyższych zaburzeń tak, aby zdawali sobie oni sprawę, z czego wynikają konkretne zachowania. Ważnym elementem wsparcia mogą być dodatkowe doszkalające zajęcia pozalekcyjne (np. w systemie 1 do 1), tworzenie klas z mniejszą ilością uczniów, a także korzystanie z korepetycji. Istotne okazuje się również tworzenie środowiska nauki – ważne, aby było ono możliwe najprostsze, bez zbędnych, rozpraszających uwagę ozdób (co można zastosować także w przypadku projektowania wnętrz sal lekcyjnych).

Aby nadrobić materiał z matematyki w swoim tempie, polecamy kursy online AjkaMAT. Dzięki nim każdy nastolatek z ADHD czy ADD we własnym trybie powtórzy zagadnienia na maturę podstawową lub też jakikolwiek inny dział matematyki, który jest dla niego niejasny.

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię