fbpx
27 wrz

Analiza matematyczna – krótka historia

analiza matematyczna

Analiza matematyczna – krótka historia

Analiza matematyczna to dziedzina, której obecny kształt uformował się w XX wieku. W jej skład wchodzą takie elementy jak funkcje i ich własności, granice ciągów, całki, równania różniczkowe. Na gruncie analizy matematycznej wyrosła również analiza funkcjonalna, zespolona, geometria analityczną i wiele więcej. Jednak sam rozwój analizy sięga daleko w historię matematyki. Już Archimedes używał metody wyczerpywania. Metoda ta nie była niczym innym, jak pierwszą próbą ustalenia granicy, do tej pory stanowiącej podstawy analizy matematycznej. Umownie za początek formowania się tego niezwykle szerokiego działu, uznaje się publikację dzieł Leonharda Eulera w XVIII w., zbierającą w jedną całość teorie Newtona i Leibniza, w której sprecyzował pojęcia dotyczące funkcji.

Zbiór metod dotyczący rozwiązywania problemów krzywych a badanie wyrażeń analitycznych

Calculus, z którego bezpośrednio wywodzi się analiza, był zbiorem metod i dotyczył głównie krzywych. Z biegiem czasu zmieniły się rozpatrywane problemy, a krzywe zastąpiły formuły. Tym samym Euler jasno określił, że analiza zajmuje się badaniem wyrażeń analitycznych, a najważniejszymi z nich są właśnie funkcje. W swoich trzech książkach nie tylko dokładnie wyznaczył zakres analizy matematycznej, ale również określił jej formę obowiązującą przez następne stulecie. Dzięki pracy Eulera mechanika oraz hydrodynamika nabrały tak intensywnego, matematycznego charakteru, że długo były uważane za jedne z jej dziedzin.

Konkurs na teorię nieskończoności

Kolejnym przełomowym momentem w historii analizy matematycznej był rok 1784. Wtedy to Akademia w Berlinie ogłosiła konkurs na dokładną teorię nieskończoności w matematyce. Udział wziął Simon Lhuillier i choć jego praca nie zachwyciła, zwrócił on uwagę na problem granicy i nadał jej, używany do dziś, symbol lim. Kilka lat później, granice stały się, obok funkcji, najważniejszymi zagadnieniami w dziedzinie analizy matematycznej.

Analiza matematyczna dziś

W procesie kształcenia z analizą matematyczną mamy styczność w szkole średniej i na wybranych kierunkach studiów. Ponieważ korzystają z niej także nauki biologiczne, związane z fizyką czy topografią, warto poznać ją bardzo dokładnie. Zdarza się, że zrozumienie podstaw nastręcza uczniom problemów, dlatego stworzyłam kurs analizy matematycznej, w którym prowadzę słuchaczy krok po kroku po fascynujących meandrach tej dziedziny nauki. Jeśli chcesz uczyć się ze mną, ale nie chcesz wydawać pieniędzy odwiedź mój kanał AjkaMAT na YouTube.

Zapraszam serdecznie…

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię