fbpx
07 lut

Matematyka aktuarialna – co to jest i dlaczego większość z nas z niej korzysta?

matematyka aktuarialna

Matematyka aktuarialna – co to jest i dlaczego większość z nas z niej korzysta?

Zapotrzebowanie na długoterminowe ubezpieczenia na życie wymusiło opracowanie i wdrożenie precyzyjnych modeli matematycznych już w XVII w.. Obliczenie wysokości składki tak, aby pokryło przyszłe (lub ewentualne) świadczenia, musi zawierać w sobie szereg zmiennych. Dlatego powstała matematyka aktuarialna, czyli po prostu ubezpieczeniowa. Jako bardzo rozbudowany i zaawansowany dział matematyki stosowanej, zawiera w sobie statystykę (demografia), rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne czy matematykę finansową. Swoje zadania spełnia do dziś i jest jedną z dziedzin nauczanych na studiach.

Zgon – główne ryzyko w matematyce ubezpieczeń na życie

Długość życia osoby ubezpieczonej uważana jest za jedną ze zmiennych losowych w naukach aktuarialnych. Choć ściśle wiąże się z demografią – wiekiem, miejscem zamieszkania, i tak dalej, to nie możemy przewidzieć śmiertelnych wypadków lub nagłego zachorowania. Aby móc obliczyć wysokość składki oraz oprocentowanie, to właśnie wiek brany jest pod uwagę jako czynnik wpływający na rozkład prawdopodobieństwa. W przypadku niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa niezbędne było opracowanie modelu szkodowości wielorakiej. Tylko w ten sposób można określić czas niezbędny do opłacenia składkami rezerw ubezpieczeniowych.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Ten dział matematyki, w związku z nieco innym charakterem ryzyka ubezpieczenia mienia, zajmuje się takimi zagadnieniami jak podział ryzyka, model ryzyka indywidualnego lub łączonego, a także teoria ruiny. To wszystko ma za zadanie ustalić wysokość składki, aby w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, można było wypłacić odszkodowanie.

Matematyka aktuarialna na studiach

Osoba, która zajmuje się matematyką ubezpieczeń, nazywa się aktuariuszem. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, należy pozytywnie zdać egzamin państwowy, zdobyć wykształcenie wyższe oraz odbyć dwuletni staż pod okiem czynnego zawodowo aktuariusza. Każda firma ubezpieczeniowa ma obowiązek powołać aktuariusza, dlatego jeśli interesuje Cię praca związana z ryzykiem i zaawansowanymi obliczeniami, chcesz zdobyć wykształcenie w tym kierunku – już na poziomie szkoły średniej zainteresuj się kursami przygotowującymi do matury, aby dostać się na wymarzone studia. Jeśli zdajesz maturę rozszerzoną z matematyki i potrzebujesz pomocy odwiedź mój kanał na YouTube i zobacz jak mogę Ci pomóc.

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię