fbpx
04 lis

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym

Wymagania: Matematyka jest obecna na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na egzaminie maturalnym sprawdza się, w jakim stopniu abiturient spełnia wymagania z matematyki w zakresie określonym podstawą programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, ale i zadania maturalne mogą odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II oraz III). Podstawowe znaczenie tutaj mają wymagania ogólne, którym to przypisane zostały poszczególne wymagania szczegółowe. Te pierwsze stanowią bowiem odpowiedź na pytanie, po co uczymy matematyki; informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Poziom opanowania wymagań szczegółowych jest tym wyższy, im lepiej służy osiągnięciu celów określonych w wymaganiach ogólnych.

Czas trwania:  Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut.

Co możesz mieć na egzaminie: linijkę, cyrkiel, czarne długopisy (weź zapas!!!), kalkulator prosty (pamiętaj musi mieć funkcję pierwiastka!!!) oraz wybrane wzory matematyczne

Struktura egzaminu: Egzamin maturalny z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą na obu poziomach mieć formę zamkniętą lub otwartą. Aby zdać egzamin maturalny z matematyki należy uzyskać minimum 30 % maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia. (tj. 15 punktów na możliwych 50)

Opis arkusza: Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

  • I grupa zawiera zadania zamknięte

Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.

 

  • II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2. W zadaniach tych zdający otrzymuje 1 lub 2 punkty za rozwiązanie, którego nie doprowadził do końca lub w którym popełnił pewne błędy.

 

  • III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6. W rozwiązaniach zadań rozszerzonej odpowiedzi jest wyróżniona najważniejsza faza, nazywana pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania przyznaje się co najmniej połowę punktów, jakie zdający otrzymałby za bezbłędne rozwiązanie tego zadania. Przed pokonaniem zasadniczych trudności zadania wyróżniamy jeszcze jedną lub dwie fazy je poprzedzające: dokonanie niewielkiego postępu, który jednak jest konieczny dla rozwiązania zadania oraz dokonanie istotnego postępu w rozwiązaniu zadania. Zdający, który pokonał zasadnicze trudności zadania, mógł na tym poprzestać lub mógł kontynuować rozwiązanie.

Wyróżniamy też kategorię rozwiązań, w których zdający pokonał zasadnicze trudności zadania i kontynuował rozwiązanie do końca, jednak w rozwiązaniu popełnił błędy niewpływające na poprawność całego rozumowania. Analogicznie wyróżniamy kategorię pokonania zasadniczych trudności z nieistotnymi błędami. W każdym przypadku określana jest liczba punktów przyznawana za rozwiązania w każdej (lub niektórych) z powyższych kategorii. Należy podkreślić, że schemat oceniania rozwiązania zadania jest traktowany jako integralna część zadania; na ogół ten schemat oceniania uwzględnia wszystkie typowe sposoby rozwiązania i czasami również niektóre nietypowe.

Cel egzaminu: Głowym celem egzaminu jest sprawdzenie w jakim stopniu została opanowana podstawa programowa przez maturzystę. Zadania egzaminacyjne są tak dostosowane, aby przeciętny uczeń mógł ten egzamin ukończyć sukcesem, co większości jak wiemy na podstawie statystyk się udaje. Jenak są i tacy, którzy mimo próby, mimo ukończenia szkoły nie zdają tego egzaminu na minimalną ilość punktów.  Być może metody nauki  w tych sytuacjach zaszwankowały. Być może zbyt duże zaległości z poprzednich etapów edukacyjnych spowodowały barierę nie do przejścia. Czynników które spowodowały porażkę może być wiele, lecz nie należy się poddawać i spróbować po raz kolejny przystąpić do tego egzaminu.

Pomoc AjkaMat: Właśnie Ja, dzięki projektowi AjkaMat wychodzę Tobie naprzeciw. Chcę pomóc Ci pokonać bariery, zwalić mur, obalić stereotypy jako, że matematyki nie da się wyuczyć, wyćwiczyć, wypięlęgnować. Dzięki kursom będziesz mógł w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, dowolną ilość razy przyswoić być może brakującą Ci wiedzę, czy też przypomnieć nurtujące Cię tematy. Pozwól Sobie pomóc i Cię odnaleźć…

Zanim zaczniesz: Zanim przystąpisz do nauki musisz odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: „Czy chcę???” Jeśli chcesz to dasz radę, damy radę wspólnie… Ale chęci to i praca, to wyrzeczenia, to poświęcenie czasu, to odpowiednia motywacja do działania, której gorąco Ci życzę.

Dziś zrób to czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to o czym inni marzą…
Zaufaj mi, niech Twoja przyszłość stanie się już nie
tylko marzeniem, ale Twoją rzeczywistością…

Tego życzy Ci zespół AjkaMat

 

 

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię