fbpx
31 Sty

Zadania tygodnia – “Rachunek prawdopodobieństwa”

Dziś prawdziwa bomba na stronie AjkaMat.pl

Lekcja poświęcona rachunkowi prawdopodobieństwa i kombinatoryce oczywiści na poziomie rozszerzonym. Na lekcji omówię zadania, które pojawiły się na maturze rozszerzonej.

Postaram się nie tylko je rozwiązać, ale przede wszystkim nauczyć Cię właściwej analizy zadań z rachunku prawdopodobieństwa, tak abyś i Ty pokochał ten dział matematyki i już od dziś nie miał z nim problemu.

Serdecznie zapraszam!!!

Jeśli po tej lekcji stwierdzisz, że brakuje Ci wiedzy i nie wszystko jeszcze rozumiesz to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online z rachunku prawdopodobieństwa.

A oto zadania, które przygotowałam na dzisiejszą lekcję

Zadanie 1: (Czerwiec 2018, zadanie 9, 4 pkt)

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru {0,1, 3, 5, 7, 9}, losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3.

 

Zadanie 2: (Maj 2015, zadanie 11,4 pkt)

W pierwszej urnie umieszczono 3 kule białe i 5 kul czarnych, a w drugiej urnie 7 kul białych i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe.

 

Zadanie 3: (Maj 2016, zadanie 14, 3 pkt)

Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których mogą występować wyłącznie cyfry 1, 2, 3, przy czym cyfra 1 występuje dokładnie trzy razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15 360.

 

Zadanie 4: (Czerwiec 2017, zadanie 9, 4 pkt)

Z cyfr 0, 1, 2 tworzymy pięciocyfrowe liczby całkowite dodatnie podzielne przez 15. Oblicz, ile możemy utworzyć takich liczb.

 

Zadanie 5:  (Maj 2018, zadanie 9, 4 pkt)

Z liczb ośmioelementowego zbioru Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} tworzymy ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zostaw komentarz

Zaloguj się z pomocą: