fbpx
12 lis

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym

Wymagania:  Na egzaminie maturalnym sprawdza się, w jakim stopniu abiturient spełnia wymagania z matematyki w zakresie określonym podstawą programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, ale i zadania maturalne mogą odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II oraz III). Egzamin na poziomie rozszerzonym zmienił się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej jest rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. W szczególności oznacza to, że wymagania szczegółowe przypisane w podstawie programowej do wcześniejszych etapów kształcenia mogą pojawić się w nowym kontekście, trudniejszym aspekcie jego wykorzystania.

Czas trwania:  Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

Co możesz mieć na egzaminie: linijkę, cyrkiel, czarne długopisy (weź zapas!!!), kalkulator prosty (pamiętaj musi mieć funkcję pierwiastka!!!) oraz wybrane wzory matematyczne

Struktura egzaminu: Egzamin maturalny z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wynik egzaminu, nie ma wpływu na to czy otrzymasz świadectwo maturalne, czy też nie. Dlatego nie musisz się obawiać, że nie podołasz. Maksymalnie możesz uzyskać 50 punktów, lecz jest to nie lada wyczyn. Wielkie barwa dla osób zdających egzamin na 100%, chylę czoła…

Opis arkusza: Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

  • I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1.
  • II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.
  • III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.

 

Cel egzaminu: Główym celem egzaminu jest sprawdzenie w jakim stopniu została opanowana podstawa programowa przez maturzystę. Jednakże egzamin na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie bardziej zainteresowani matematyką, czy też Ci którym będzie ona potrzebna w życiu, bądź w dalszej edukacji.Egzamin ten nie należy do łatwych, nie ma co oczekiwać, że będzie prosty i przyjemny. Często można zaobserwować że, zadania maturalne są nietypowe i wymagają niekonwencjonalnych metod ich rozwiązania. Zdarza się, iż maturzysta przygotowując się do tego egzaminu rozwiąże setki zadań, a w rzeczywistości na maturze nie uzyska satysfakcjonującego wyniku. Nie należy odbierać tego jako swoją porażkę, a pewne doświadczenie w życiu.

Pomoc AjkaMat: Właśnie Ja, dzięki projektowi AjkaMat wychodzę Tobie naprzeciw. Chcę Ci zaoferować spotkania grupowe, na których wspólnie podyskutujemy, rozwiążemy przykładowe arkusze, zanalizujemy ciekawsze zadania maturalne.

Zanim zaczniesz: Odpowiedz sobie na pytanie: „Czy potrzebne w dalszej mojej karierze będzie przystąpić teraz do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym???” Jeśli tak, gratuluję wyboru, bo jest czego, czeka Cię bowiem nie lada wyzwanie. Jeśli zdecydowałeś się na ten poziom czeka Cię praca, dużo pracy, wiele wyrzeczeń, poświęcenie czasu i energii. Ale warto, przekonasz się…

 

Aby stać się wielkim kapitanem, należy przepłynąć wzburzone morze
Tego życzy Ci zespół AjkaMat

 

 

 

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię