fbpx
19 sty

Zmiany na maturze z matematyki w 2021 – co warto wiedzieć?

Zmiany na maturze z matematyki

Duże zmiany na maturze z matematyki w 2021 roku

Ze względu na pandemię COVID-19 matura z matematyki w 2021 roku będzie odbywała się na szczególnych warunkach.

16 grudnia Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany na maturze, które będą obowiązywać na egzaminie maturalnym w 2021 roku. W artykule poruszę najważniejsze informacje które przekazało Ministerstwo. Jeśli wytrwasz z czytaniem do końca to z pewnością będziesz wstanie samodzielnie ocenić czy poniższe zmiany na maturze okażą się dla Ciebie korzystne czy też nie.

Zmiany na maturze powinny troszkę wymusić na Tobie zmiany w planowaniu nauki. Na końcu artykułu przygotowałam listę zagadnień, które warto pominąć w nauce do matury. Mam nadzieję, że lista pomoże Ci lepiej skoncentrować się na tych zagadnieniach, które pozostały po zmianach.

Chciałabym również w tym miejscu zachęcić Cię do oglądania na bieżąco mojego kanału YouTube gdzie regularnie zamieszczam nowe materiały do matury zarówno tej na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Kliknij w link i odwiedź mój kanał na YouTube: https://www.youtube.com/c/AjkaMat

Zmiany na maturze – czyli czego nie warto się uczyć?

Najważniejsza zmiana to oczywiście mocno okrojone zagadnienia związane ze stereometrią. Ministerstwo zdecydowało się usunąć z egzaminu maturalnego zadania z brył obrotowych. W moim przekonaniu wynika to głównie z faktu, że bryły przerabia się w ostatniej klasie szkoły średniej, a jak ta nauka wygląda to sami widzimy na własnej skórze. Z zakresu geometrii przestrzennej usunięto też trudniejsze zadania z ostrosłupami. W moim odczuciu pewniakiem maturalnym stają się więc zadania z przekątną graniastosłupa nachyloną do płaszczyzny podstawy pod zadanym kątem. Jeśli chodzi o rozszerzenie to jestem prawie pewna, że pojawi się zadanie z przekrojem graniastosłupa.

Kolejną poważną zmianą jest uszczuplenie zadań z zakresu funkcji. Z matury usunięto niektóre zagadnienia z funkcji kwadratowej, wykładniczej i logarytmicznej, a także homograficznej. Co dokładnie usunięto? Przejdź na koniec artykułu i sprawdź przygotowaną, przeze mnie listę.

Czas i ilość zadań – co w tym zakresie wniosły zmiany na maturze?

Minister edukacji i w tym zakresie postanowił dokonać zmian i choć czas pozostał niezmieniony to ilość zadań już tak. Na majowej maturze postanowiono ograniczyć w części podstawowej ilość zadań otwartych o dwa przy jednoczesnym zwiększeniu zadań zamkniętych. Proporcje jakie mają obowiązywać w maju wynosić będą: 28 punktów do zdobycia z zadań zamkniętych do 17 punktów do zdobycia z zadań otwartych. Jest to dość spora zmiana, która w moim odczuciu ma pomóc uczniom słabszym w osiągnięciu upragnionego celu.

Czy zmiany przyniosą dla Was faktyczną korzyć? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy. Jedno jest jednak pewne, aby zdać maturę na poziomie podstawowym na pewno warto skoncentrować się na zadaniach zamkniętych. W tym momencie stanowią one ponad 60% wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Warto to wykorzystać, ale też trzeba uważać. Chciałabym przestrzec Was przed “Internetowymi Szarlatanami”, którzy oferują złote środki na zdanie matury. Mówiąc o strategiach strzelania na maturze, o taktyce pisania matury na 30%, o tym jak przygotować się do matury w 7 dni itp. Pamiętajcie tylko wytrwała praca i ćwiczenia sprawią, że na maturę pójdziecie wyluzowani, a jej zdanie to będzie formalność. Niestety w swojej karierze nauczycielskiej zbyt dużo razy na własne oczy widziałam uczniów, którzy uwierzyli w głupoty opowiadane na YouTube i kończyli z wynikiem 28%. Nie chciałabym aby i Was to spotkało, dlatego postanowiłam napisać o tym, w tym oto artykule ku przestrodze.

Jak przygotować się do matury z matematyki w obliczu zmian na maturze?

Odpowiadając na to pytanie trzeba sobie zadać pytanie numer jeden: czy chcę tylko zdać maturę? Czy też chcę dobrze się do niej przygotować i zdać ją na świetny wynik. Ja jako wieloletni dydaktyk i skuteczny nauczyciel matematyki chciałabym zachęcić Was do postawienia sobie wysokich celów. Jeśli wybraliście szkołę średnią z maturą to warto w tym ostatnim czasie wycisnąć maksymalnie z siebie. Jeśli znasz mnie już z YouTube to wiesz że wierzę w Ciebie. W tym miejscu chciałabym Wam zaproponować sposób na osiągnięcie tego celu czyli moje dwa autorskie pakiety maturalne z matematyki.

zmiany na maturze - skuteczny kurs maturalny online

Wiedza i praktyka w nich zawarta z pewnością przygotują Was doskonale do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Ogrom zadań, bardzo przystępne i kompleksowe tłumaczenie nawet najbardziej zawiłych zagadnień sprawią, że nauka matematyki stanie się dla Was przyjemnością. Jestem pewna, że jeśli będziecie ćwiczyć regularnie z moimi kursami lub/i z moim kanałem AjkaMAT na YouTube to matura w maju będzie dla Was czystą formalnością, a wynik z matury będzie dla Was powodem do dumy.

Lista wymagań maturalnych po zmianach na maturze?

Poniższą listę opracowałam na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji – kliknij w link i sprawdź szczegóły
Nie chcesz czytać całego komunikatu? Pobierz plik ze szczegółami wymagań maturalnych w tym miejscu: pobierz załącznik
A oto opracowana przeze mnie lista wymagań po zmianach w podziale na poziom podstawowy i rozszerzony. Tematy usunięte z wymagań maturalnych zaznaczyłam na czerwono,

Lista usuniętych wymagań z matury – poziom podstawowy

Uczeń:

 • wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką);
 • oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;
 • korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań np. typu $x^3=-8$;
 • wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
 • szkicuje wykres funkcji $ƒ(x) = a/x$ dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi;
 • szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw;
 • posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym.
 • korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora);
 • oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora– przybliżoną);
 • rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów;
 • korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych;
 • rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów;
 • rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;
 • określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;
 • rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów;
 • rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;
 • oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje te parametry dla danych empirycznych;

Lista usuniętych wymagań z matury – poziom rozszerzony:

 • rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych;
 • szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw;
 • posługuje się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym;
 • wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym;
 • posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. gdy rozwiązuje nierówności typu $sin x > a$, $cos x ≤ a$, $tg x > a$);
 • rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne typu $sin2x = \frac{1}{2}$, $sin2x + cosx = 1$, $sinx + cosx = 1$, $cos2x < \frac{1}{2}$.
 • znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w jednokładności (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.);
 • rozpoznaje figury podobne i jednokładne; wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) ich własności;
 • interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema niewiadomymi oraz układy takich nierówności;
 • bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych;
 • wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt;
 • określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną;
 • określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa lub ostrosłupa płaszczyzną.
 • wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych;
Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię