fbpx
21 sty

Nauka matematyki a rozwój umiejętności logicznego myślenia

nauka matematyki

Nauka matematyki a rozwój umiejętności logicznego myślenia

O ile na podstawowym poziomie matematyka jest stosunkowo prosta w zrozumieniu, im dalej w las, tym staje się bardziej abstrakcyjna, przez co wymaga specyficznego podejścia do nauki. Jej głównym atrybutem jest logika, ponieważ nie ma tu rzeczy przypadkowych – w matematyce wszystko ma swoje fundamenty oraz zasady, których rozumienie jest konieczne do posługiwania się nią, np. w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań.

Związek matematyki z logiką warto nakreślić poprzez odwołanie się do występujących w tej nauce pojęć, jakimi są, chociażby analiza czy synteza. Choć wielu osobom kojarzą się one właśnie z logiką, są wykorzystywane w praktycznych działaniach w matematyce.

  • Analiza polega na rozwiązywaniu problemów drogą wyodrębniania i badania mniejszych elementów.
  • Synteza odwołuje się do całościowego ujęcia problemów.

Udział logiki jest na tyle kluczowy, że w matematyce wyodrębniono dziedzinę zwaną logiką matematyczną, która bazuje na zaczerpniętych z logiki pojęciach.

W jaki sposób matematyka uczy nas logicznego myślenia?

Głównym zadaniem matematyki jest rozwiązywanie zadań i problemów, do czego potrzebna jest nam nie tylko wiedza (obejmująca np. wzory), ale też umiejętność przeprowadzania procesów myślowych, czyli stosowania teorii w praktyce. Na różnych szczeblach edukacji uczniowie stawiają czoła rozmaitym zadaniom, które cechuje odmienny stopień trudności. O ile te łatwiejsze nie wymagają przeprowadzania skomplikowanych procesów myślowych, te zaawansowane obligują uczniów do większej kreatywności oraz korzystania z całego arsenału technik zaczerpniętych z logiki – co często czynią oni zupełnie nieświadomie.

Biorąc pod uwagę fakt, że w matematyce stosuje się dedukcję (rozumowanie od ogółu do szczegółu) oraz indukcję (od szczegółu do ogółu) mamy możliwość gruntownego rozumienia rozmaitych zagadnień, które da się redukować do prostych twierdzeń bądź też używać jako podstawy do bardziej zaawansowanych działań.

Ważnym aspektem mającym na celu rozwój logicznego myślenia jest również wymagana w matematyce precyzja dotycząca zarówno operowania danymi, jak i formułowania myśli. Umiejętność jasnego wyrażania się oraz unikania nieścisłości sprzyja rozwojowi logicznego myślenia również na innych płaszczyznach.

Nauka matematyki jest kluczowym aspektem edukacji, ponieważ pod pozorem rozwiązywania zadań, wzmacniania umiejętność logicznego postrzegania świata już od najmłodszych lat. Warto zdawać sobie z tego sprawę nie zaniedbując tego przedmiotu zarówno w szkole podstawowej, jak i na studiach.

Admin bar avatar
Nauczyciel z wieloletnim stażem, mentor i mam nadzieję przyszły reżyser Twojej drogi do sukcesu... Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego. Od listopada 2018 roku prowadzę dla Ciebie wielopłaszczyznowy projekt AjkaMAT obejmujący kursy online, kanał YouTube, Fanpage i Grupę Wsparcia na Facebooku, dzięki czemu możesz pogłębiać swoją wiedzę matematyczną zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów. Zacznij tutaj przygodę z AjkaMAT

Napisz opinię